OPRAVENKA

ohřívače vody
ODBĚRATEL
název firmy
Celé JMÉNO
adresa opravy
patro / byt
telefon
e-mail zákazníka
INFORMACE O OHŘÍVAČI
druh ohřívače
HLÁŠENO
datum nahlášení
max 300 znaků
ZJIŠTĚNO
max 300 znaků
MOŽNÁ PŘÍČINA
max 300 znaků
PROVEDENO
datum provedení
max 300 znaků
DOPORUČENO
POTVRZENÍ FUNKČNOSTI
max 300 znaků
FOTODOKUMENTACE
ODESLÁNÍ OPRAVENKY