OPRAVENKA

ohřívače vody
K DAŇOVÉMU DOKLADU / ÚČTENCE
číslo účtenky / dokladu
adresa opravy
patro / byt
e-mail zákazníka
INFORMACE O OHŘÍVAČI
druh ohřívače
HLÁŠENO
datum nahlášení
max 300 znaků
ZJIŠTĚNO
max 300 znaků
MOŽNÁ PŘÍČINA
max 300 znaků
PROVEDENO
datum provedení
max 300 znaků
DOPORUČENO
POTVRZENÍ FUNKČNOSTI
max 300 znaků
FOTODOKUMENTACE
ODESLÁNÍ OPRAVENKY