ZASLÁNÍ DAŇOVÝCH DOKLADŮ

ZÁLOHOVÁ FAKTURA
FAKTURA
ZÁKAZNÍK
ZASÍLANÉ SOUBORY
zálohová faktura (pdf)
uhrada / banka (pdf)
pokladní doklad (pdf)
faktura (pdf)
pokladní doklad (pdf)