ZASLÁNÍ FAKTURY ZÁKAZNÍKOVI

ODBĚRATEL
jméno a příjmení zákazníka
ZASÍLANÉ SOUBORY
vystavená faktura (pdf)